Грантова програма Європейського молодіжного фонду

30.07.2009

Щороку Європейський молодіжний фонд/European Youth Foundation (EYF) виділяє приблизно 3 мільйони євро неурядовим організаціям, які надають безпосередню підтримку молоді від 15 до 30 років. Щороку EYF надає підтримку приблизно 300 проектам, в яких беруть участь більше 15 тисяч молодих людей. Проекти підтримуються з урахуванням пріоритетів розвитку, які ухвалюються Радою Європи. Потенційні грантоотримувачі: - міжнародні неурядові молодіжні організації або мережі; - національні, регіональні або місцеві неурядові молодіжні організації або мережі; - інші неурядові структури, що займаються молодіжною роботою. Заходи, які підтримуються EYF: - освітні, соціальні, культурні заходи та гуманітарна діяльність загальноєвропейського характеру; - заходи, спрямовані на посилення миру та співробітництва в Європі; - заходи, спрямовані на сприяння більш тісній співпраці та взаєморозуміння між молодими людьми в Європі, особливо через розвиток обміну інформацією; - заходи, спрямовані на розширення взаємодопомоги в Європі та в країнах, що розвиваються, - в культурній, освітній та соціальній сферах; - дослідження та документація з молодіжних питань. Вік учасників - від 15 до 30 років. Заходи проводяться зазвичай в одному або більше державах-членах Ради Європи. Фінансування не передбачається на: - операції комерційного характеру; - будівництво, купівлю обладнання або будівель; - туризм; - організаційні зустрічі; - заходи в рамках шкільних або університетських програм навчання; - заходи, спрямовані тільки на професійне навчання. Категорії грантів: - Категорія А: міжнародні молодіжні зустрічі; - Категорія В: молодіжні заходи, відмінні від зустрічей (наприклад, публікації, кампанії, веб-сайти, СD-роми); - Категорія С: адміністративна робота міжнародних неурядових молодіжних організацій та мереж; - Категорія D: пілотні проекти чи пілотні проекти в галузі освіти з прав людини (категорія D-НRЕ). Як подавати заявку: Європейський молодіжний фонд запровадив електронну систему регулювання повної процедури подання заявки для молодіжних НУО. На веб-сайті EYF молодіжні НУО можуть зареєструватися, представити короткий опис проектів і стежити за їхнім проходженням і адміністративними діями. Термін подання проектів: - 1 лютого для грантів категорії С на поточний рік; - 1 квітня для заходів категорії А і В, які будуть проводитися з 1 січня по 30 червня наступного року; - 1 жовтня для заходів категорії А і В, які будуть проводитися з 1 квітня по 31 грудня наступного року; - за заявками категорії D фіксованих термінів немає. Вони повинні бути подані принаймні за три місяці до початку проведення заходу. У додатках Ви знайдете опис пріоритетних напрямків EYF - 2009 та пріоритети Ради Європи у молодіжному секторі-2009. Європейський молодіжний фонд (EYF) був створений у 1972 році Радою Європи для надання фінансової підтримки європейським молодіжним заходам. Починаючи з 1972 року, в заходах, які отримали підтримку з боку EYF, взяли участь понад 300 тисяч молодих людей, в основному з країн-членів Ради Європи. Мета EYF - заохочувати співпрацю між молоддю в Європі шляхом надання фінансової допомоги тим європейським молодіжним заходам, які спрямовані на зміцнення миру, порозуміння і співпрацю в контексті дотримання основоположних цінностей Ради Європи, таких як права людини, демократія, терпимість і солідарність. Контакти: 30, rue Pierre de Coubertin F-67000 Strasbourg Tel.: +33 388 41 20 19 Fax: +33 390 21 49 64 eyf@coe.int
Made by WebProduction