New Launch of the Public Council under the Chernihiv Oblast State Administration

18.01.2013

Новий старт Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації

 

 
 

З новими силами, ідеями та планами на майбутнє 16 січня 2013 року розпочала свою діяльність Громадська рада при Чернігівській облдержадміністрації.

Відкрила установчі збори кандидатів до нової Громадської ради при облдержадміністрації Наталія Проскуріна, представник Ініціативної групи, що займалась збором заяв від зацікавлених у входженні до Громадської ради інститутів громадянського суспільства. 

За дорученням голови облдержадміністрації у зборах взяв участь Микола Стрілець, заступник голови — керівник апарату облдержадміністрації (також є депутатом обласної ради, очолює постійну комісію з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, є керівником Чернігівської міської спілки ветеранів Афганістану). 

На початку засідання Наталія Проскуріна проінформувала представників інститутів громадянського суспільства про склад та роботу Ініціативної групи, оголосила порядок денний установчих зборів, після чого закликала присутніх до активного обговорення винесених на розгляд питань. 

У свою чергу у своєму вступному слові Микола Стрілець наголосив на важливості роботи Громадської ради при облдержадміністрації у частині формування державної та регіональної політики, підкреслив позитивні здобутки в роботі Громадської ради попереднього скликання. Також Микола Стрілець вважає, що Громадська рада — це гарна школа для подальшої роботи в органах виконавчої влади різних рівнів. 

Відповідно до порядку денного засідання установчих зборів, Світлана Пасталиця (голова Громадської ради у 2011—2012 роках) коротко розповіла присутнім про напрямки та результати роботи ради за два попередні роки. Більш детально Світлана Пасталиця зупинилась на досягненнях в роботі комітетів Громадської ради. 

Тамара Петрова (до речі, бере участь у роботі громадських рад різних рівнів з 2002 року) у своєму виступі підкреслила дієвість Громадської ради минулого скликання, що зарекомендувала себе як орган, котрий виконує функцію громадського контролю за діями влади та посадовців. 

Одним з найголовніших питань порядку денного засідання стало встановлення кількості членів Громадської ради. За рішенням учасників установчих зборів було вирішено затвердити чисельний склад Громадської ради у кількості 90 чоловік — саме таку кількість заяв Ініціативна група допустила до участі у зборах. На користь цього рішення і те, що всім, хто подав заяви на входження до складу Громадської ради, громадянський сектор Чернігівщини делегував представництво у відносинах з владою, а отже — всі вони мають право брати участь у формуванні та реалізації державної та регіональної політики. Також голосуванням учасників установчих зборів було утворено персональний склад ради. 
По завершенню установчих зборів Наталія Проскуріна від імені Ініціативної групи запропонувала провести перше засідання Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації. 

Серед питань порядку денного першого засідання стали: обрання голови Громадської ради та організація збору пропозицій для подальшого обговорення проектів Положення та Регламенту Громадської ради, формування керівних органів ради (президії та комітетів), складання плану роботи ради на 2013 рік. 

Шляхом відкритого голосування з результатом 98,9% голосів головою новоствореної Громадської ради обрано Світлану Пасталицю, президента Чернігівської асоціації фармацевтичних працівників. Також на засіданні було обговорено цілий ряд питань щодо підготовки другого засідання Громадської ради при облдержадміністрації, проведення якого призначили на 13 лютого 2013 року. 

Додатково. Громадська рада при облдержадміністрації у цифрах: 

 кількість членів Громадської ради станом на 16 січня 2013 року — 90 осіб; 
 за ґендерним співвідношенням: чоловіків — 58, жінок — 32; 
 за віковою ознакою: найстаршому члену Громадської ради 83 роки, наймолодшому — 24 роки, середній вік учасників 48 років; 
 за відсотковим співвідношенням часка громадських організацій, які вперше беруть участь у Громадській раді, складає — 50%; 
 к-сть профспілкових організації — 13; 
 к-сть організацій спортивного спрямування — 9; 
 к-сть молодіжних організацій — 8; 
 к-сть ветеранських організацій — 7; 
 к-сть організацій благодійного спрямування — 3; 
 к-сть організації захисту прав інвалідів — 2; 
 к-сть екологічних організації — 1; 
 к-сть організації релігійного спрямування — 1; 
 інші — 46. 

 

Автор : Володимир Максимович, головний спеціаліст управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації

Made by WebProduction